طراحی سایت ستاد انتخاباتی آقای رئیسی

توضیح مختصر :

وب سایت jdda جهت حمایت از آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 فعالیت دارد.

لینک سایت : www.jdda.ir
مشتری : کاظم علیپور
دسته بندی : طراحی سایت ستاد انتخاباتی

desktop
tablet
mobile

وب سایت jdda جهت حمایت از آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 فعالیت دارد.

ارسال نظر